Génpiszka Hálózat
*
 
Célok:

A Génpiszka Hálózat nyilatkozata

Csoportunk hosszú távú célja a természeti rendszerek és a sokféleségére építő, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó, fenntartható mezőgazdasági módszerek feltételeinek megteremtése, és esélyeinek növelése a tiszta és egészséges élelmiszertermelés biztosítására.

Véleményünk szerint a géntechnológia mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazása ebbe a jövőképbe nem illik bele, sőt ezzel ellentétes, mivel:

 • az intenzív, monokultúrás, vegyszeres gazdálkodási forma továbbvitelét jelenti;
 • a hozzá fűződő anyagi érdekeltség, a szabadalmak és a kutatási támogatások révén csökkenti az alternatív gazdálkodási formák kiaknázásának esélyét;
 • környezeti kockázatai miatt alapvetően összeférhetetlen a szerves, ökologikus módszerekkel;
 • a genetikai szennyezés, a gének "megszökése" még teljességgel nem előrelátható, de hosszú távon visszafordíthatatlan és ellenőrizhetetlen változásokat okozhat a természetes rendszerekben;
 • teljes mértékben még nem kipróbált és ellenőrzött, ezért potenciálisan egészségkárosító (toxikus, allergén) élelmiszerek - akár tudtunk nélküli - ránk erőltetésével jár;
 • fokozza az élelmiszertermelés központosítását: a táplálék minősége és mennyisége felett gyakorolt ellenőrzés a termelők és a fogyasztók kezéből nagyvállalatokhoz kerül, így nő az emberek kiszolgáltatottsága;
 • tudományos szemléletmódja leegyszerűsítő, nem veszi figyelembe az élő rendszerekben működő kölcsönhatásokat és finomszabályozási folyamatokat, így igazolja az embernek a természet feletti uralmát, és semmibe veszi az élet tiszteletét.

Legfőbb törekvésünk ezért, hogy megakadályozzuk a genetikailag módosított élőlények (növények, állatok, mikroorganizmusok) természetbe való kibocsátását és elterjesztését. Ennek érdekében moratóriumot követelünk a magyarországi kibocsátásokra mindaddig, amíg a géntechnológiából fakadó tudományos, társadalmi és erkölcsi kérdések megnyugtató választ nem nyernek. Ezen túlmenően szorgalmazzuk:

 1. az élőlények szabadalmazási lehetőségének betiltását;
 2. a hazai törvényi szabályozás szigorítását, a joghézagok "betömését" (pl. a géntechnológiai bírságra vonatkozóan);
 3. a genetikailag módosított élőlényekből készült termékek, élelmiszerek - törvényben előírt - megkülönböztető jelölésének betartását, valamint az ehhez szükséges laboratóriumi ellenőrző rendszer azonnali kiépítését;
 4. megfelelő kutatási támogatás biztosítását hosszú távú és átfogó ökológiai, táplálkozástudományi és közgazdasági vizsgálatok számára;
 5. széleskörű és kiegyensúlyozott oktatási és felvilágosító munka végzését a lakosság, a tanulóifjúság, a gazdálkodók és az ipari szereplők körében egyaránt.

Azonnali teendőként sürgetjük, hogy a Magyar Kormány mihamarabb írja alá és erősítse meg a Montrealban elfogadott Biobiztonsági Jegyzőkönyvet.

Európa nyugati felében és a világ több táján az emberek már felismerték: a géntechnológia alkalmazása zsákutcába vezet. Ezért elutasítják a módosított élőlények és termékeik használatát - ideje, hogy csatlakozzunk példájukhoz!

ETK
1051 Budapest, Nádor u. 34.
Drótposta: genlist@zpok.hu,
Internet: www.etk.hu/genpiszka


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c/o ETK 1051 Bp. Nádor u. 34. genlist@zpok.hu